správy

Tuning nový zákon v Španielsku

Vláda dala svoj súhlas k novej kráľovskej vyhlášky, ktoré menia regulačný rámec pre ladenie a modifikácie vozidiel po ich zápise.

Eye ladenie nadšenci v Španielsku od minulého piatku Rada ministrov schválila kráľovským dekrétom je zmena právnych predpisov upravujúcich úpravu vozidiel späť do ich registračnom formulári.

Zmyslom tohto nového kráľovského výnosu je možnosť vyžadovať splnenie podmienok a technických požiadaviek upravených vozidiel po ich zápise, aby zabezpečili, že aspekty bezpečnosti vozidiel, ktoré sa nezastaví, ktoré majú prvky, ktoré museli doba zápisu.

Nový právny rámec, ktorým sa riadi ladenie a ďalšie aktivity modifikácie vozidla Je založený na smernicu Európskej únie prijatý v roku 2007 o typovom vozidiel, dielov a systémov pre zmeny po registrácii.

Podľa naznačené vlády, tento nový právny rámec aktualizuje pravidlá o ktorý už viac ako 20 rokov svojej existencie a má za cieľ zabezpečiť a garantovať problémy a aktívnu a pasívnu bezpečnosť upravených vozidiel, čo je skutočnosť, nie je menej, pretože sa odhaduje, že ročne viac ako 150.000 zaregistrovaných vozidiel a reformy sú vyrobené.