formule 1

Tuning nye loven i Spania

Skapet har gitt sin godkjenning til en ny kongelig resolusjon som endrer regelverket for tuning og modifisering av biler etter deres innmelding.

Eye Tuning entusiaster i Spania siden sist fredag ​​Ministerrådet vedtok en kongelig resolusjon er å endre lovverket som regulerer ombygging av biler tilbake til påmeldingsskjemaet.

Ideen bak denne nye kgl.res er å kreve samsvar med vilkårene og tekniske krav i modifiserte biler etter sin påmelding for å sikre at aspekter av kjøretøyets sikkerhet, har de ikke slutte å ha elementer som måtte tidspunktet for registrering.

Den nye juridiske rammeverket som regulerer tuning og andre aktiviteter kjøretøy modifikasjon Den er basert på et direktiv fra EU vedtatt i 2007 om godkjenning av kjøretøy, deler og systemer for post-registrerings endringer.

Ifølge indikert av regjeringen, oppdaterer denne nye juridisk rammeverk regler om hvilke allerede hadde mer enn 20 års eksistens og har som mål å sikre og garantere problemer, og aktiv og passiv sikkerhet for modifiserte biler, noe ikke er mindre, siden det er anslått at årlig mer enn 150.000 registrerte kjøretøy og reformer er gjort.