KIA

Kia KX3 dobre byť konečný návrh tejto novej mestskej SUV

Predstavila len pred niekoľkými týždňami v Číne ako výstavný prototyp, sme nemali čakať príliš dlho, aby oznámiť konečný návrh bude vyzerať Kia KX3. Urban tvaru crossover a veľkosť veľmi spokojný so KIA bude nový prístup KX3 kórejská značka v tomto segmente tak módne. Predstavil vlani v novembri na rokovaní Hala Guangzhou 2014, v Číne, Kia… Continue reading Kia KX3 dobre byť konečný návrh tejto novej mestskej SUV

KIA

Kia KX3 gut sein, das endgültige Design des neuen städtischen SUV

Vorgestellt nur vor ein paar Wochen in China als Prototyp Ausstellung haben wir nicht warten mussten lange das endgültige Design zu verkünden, wird wie der Kia KX3 aussehen. Städtische Crossover Form und Größe sehr zufrieden, werden der KIA eine neue Ansatz KX3 koreanische Marke in diesem Segment so in Mode sein. Vorgestellt im November letztes… Continue reading Kia KX3 gut sein, das endgültige Design des neuen städtischen SUV

KIA

Kia KX3 väl vara den slutliga utformningen av denna nya urbana SUV

Presenterade bara några veckor sedan i Kina som en prototyp utställning, har vi inte behövt vänta alltför länge med att tillkännage den slutliga utformningen kommer att se ut Kia KX3. Urban crossover form och storlek mycket innehåll kommer KIA vara en ny metod KX3 koreanska märket inom detta segment så modet. Presenterade november förra året… Continue reading Kia KX3 väl vara den slutliga utformningen av denna nya urbana SUV

KIA

Kia Kx3 ben essere il progetto definitivo di questo nuovo SUV urbano

Presentato soltanto alcune settimane fa in Cina come una mostra di prototipi, non abbiamo dovuto aspettare troppo a lungo per annunciare il progetto definitivo si presenterà nel modo Kx3 Kia. forma crossover urbano e le dimensioni molto contenuti, la KIA sarà un nuovo approccio Kx3 marchio coreano in questo segmento tanto di moda. Presentato lo… Continue reading Kia Kx3 ben essere il progetto definitivo di questo nuovo SUV urbano