Motorsport

Pozná všetky enrollees zo série Blancpain GT 2017

34 vozov bude súťažiť o titul na Blancpain GT Series v roku 2017, zatiaľ čo 57 sa tomu Endurance Cup. Celkom bude 30 automobilov súťažiť na plný úväzok pre absolútnu titul. Tieto vozidlá predstavujú celkom 11 výrobcov. Blancpain GT Series vydala svoj zoznam zapísaná pre sezónu 2017. Akciu organizuje SRO Motorsport skupina bude celkovo 30… Continue reading Pozná všetky enrollees zo série Blancpain GT 2017

Motorsport

Zna wszystkie rejestrujących serii Blancpain 2017 GT

34 samochody będą rywalizować o tytuł Blancpain GT Series w 2017 roku, a 57 będzie to zrobić przez Cup Endurance. W sumie 30 samochody będą rywalizować w pełnym wymiarze czasu bezwzględnego tytule. Pojazdy te stanowią łącznie 11 producentów. Blancpain GT Series wydała swoją listę zarejestrowany na sezon 2017. Impreza zorganizowana przez Group sro Motorsport w… Continue reading Zna wszystkie rejestrujących serii Blancpain 2017 GT