Volkswagen

Volkswagen Bulli sera construit. Enfin, nous voyons la nouvelle Hippie

La production semble prendre enfin la réinterprétation du légendaire van sixties, la deuxième tentative après l'échec du concept Microbus 2001. Volkswagen fabriquera, il semble que finalement la nouvelle réinterprétation du campeur légendaire Format MPV. Comme nous l'avance il y a quelques jours Volkswagen a présenté un concept basé sur le concept qui a émergé en… Continue reading Volkswagen Bulli sera construit. Enfin, nous voyons la nouvelle Hippie

Volkswagen

Volkswagen Tiguan 2016, 8 viktige punkter av den nye generasjonen

Den nye Tiguan har vært forventet, men sannheten er at det var verdt hvert minutt. 2016 Volkswagen Tiguan kommer med mange endringer i den. Design, teknologi, struktur, habitability ... alt forblir benchmark i segmentet igjen. I det siste 2015 Frankfurt Motor Show hatt mulighet til å se første hånd Volkswagen Tiguan 2016. Dette, sammen med… Continue reading Volkswagen Tiguan 2016, 8 viktige punkter av den nye generasjonen

Volkswagen

Volkswagen Tiguan 2016, 8 Hlavní body nové generace

Nový Tiguan bylo očekáváno, ale pravdou je, že to stálo za každou minutu. V roce 2016 Volkswagen Tiguan přichází s mnoha změnami na něj. Design, technologie, struktura, obyvatelnost ... všechno znovu zůstat měřítkem v segmentu. V uplynulém roce 2015 autosalonu ve Frankfurtu měla možnost vidět z první ruky Volkswagen Tiguan 2016. To, spolu s jeho… Continue reading Volkswagen Tiguan 2016, 8 Hlavní body nové generace

Volkswagen

Volkswagen Tiguan 2016, 8 Główne punkty nowej generacji

Nowy Tiguan został oczekiwano, ale prawda jest taka, że ​​to było warte każdego minut. 2016 Volkswagen Tiguan pochodzi z wielu zmian. Projekt, technologia, struktura, przestronności ... wszystko, aby po raz kolejny pozostaje punktem odniesienia w segmencie. W minionym 2015 Frankfurt Motor Show miał okazję zobaczyć z pierwszej ręki Volkswagen Tiguan 2016. To, wraz ze swoim… Continue reading Volkswagen Tiguan 2016, 8 Główne punkty nowej generacji

Volkswagen

Volkswagen hybridmodeller, fire svært forskjellige alternativer

Hybrider blir mer moderne. Alle produsenter satser en eller annen av disse nye teknologiene måte, prøver å få fotfeste i markedet. Volkswagen kunne ikke gå glipp av i denne krigen og markedet har fire hybridmodeller, hvorav den ene er en ekte teknologisk gjennombrudd Allerede du kjenner dem?.  Hybrider har tilbrakt mer enn et tiår på… Continue reading Volkswagen hybridmodeller, fire svært forskjellige alternativer

Volkswagen

Volkswagen Tiguan 2016, 8 pääkohdat uuden sukupolven

Uuden Tiguan on odotettu, mutta totuus on, että se oli sen arvoista joka minuutti. 2016 Volkswagen Tiguan on monia muutoksia. Suunnittelun, teknologian, rakenne, asuttavuuden ... kaiken pysyvän benchmark segmentissä jälleen. Aiemmin 2015 Frankfurtin autonäyttelyssä oli mahdollisuus nähdä omakohtaisesti Volkswagen Tiguan 2016. Tämä yhdessä sen ekologinen veli, GTE Concept Tiguan, tuli täynnä uusia ominaisuuksia ja muutoksia.… Continue reading Volkswagen Tiguan 2016, 8 pääkohdat uuden sukupolven

Volkswagen

Volkswagen hybridní modely, čtyři velmi odlišné možnosti

Hybridy jsou stále v módě. Všichni výrobci sázejí tak či onak těmito novými technologiemi, se snaží získat oporu na trhu. Volkswagen by neměla chybět v této válce a na trhu má čtyři hybridní modely, z nichž jeden je skutečný technologický průlom Již je znáte?.  Hybridy strávili více než deset let na trhu s drtivému vítězství… Continue reading Volkswagen hybridní modely, čtyři velmi odlišné možnosti

Volkswagen

Modele hybrydowe Volkswagena cztery bardzo różne opcje

Hybrydy są coraz bardziej modne. Wszyscy producenci są zakłady taki czy inny sposób przez te nowe technologie, starając się zdobyć przyczółek na rynku. Volkswagen nie mogło zabraknąć w tej wojnie, a rynek cztery modele hybrydowe, z których jeden jest prawdziwy przełom technologiczny już je znasz?.  Hybrydy spędził ponad dziesięć lat na rynku, wraz ze zwycięstwem… Continue reading Modele hybrydowe Volkswagena cztery bardzo różne opcje

Volkswagen

Volkswagen Tiguan 2016 8 belangrijkste punten van de nieuwe generatie

De nieuwe Tiguan werd verwacht, maar de waarheid is dat het was het waard elke minuut. De 2016 Volkswagen Tiguan komt met vele veranderingen aan te brengen. Design, technologie, structuur, bewoonbaarheid ... alles om de benchmark in het segment opnieuw blijven. In het verleden 2015 Frankfurt Motor Show de gelegenheid gehad om de eerste hand… Continue reading Volkswagen Tiguan 2016 8 belangrijkste punten van de nieuwe generatie

Volkswagen

Volkswagen presenterer sin nye 1,5 TSI motor med variabel geometri turbo og Miller Cycle

Å dra nytte av 'Vienna Motor Symposium 2016', har Volkswagen lansert sin nye 1,5 TSI-motoren, som vil bli et vanlig fra slutten av året, og vil være til stede i mange av sine modeller. Det vil bli tilbudt med 96 kW eller 110 kW. Volkswagen har presentert i Wien sin 1,5 TSI motoren igjen, en… Continue reading Volkswagen presenterer sin nye 1,5 TSI motor med variabel geometri turbo og Miller Cycle

Volkswagen

Volkswagen hybridi malleja, neljä hyvin erilaista vaihtoehtoa

Hybridit ovat yhä muodissa. Kaikki valmistajat ovat vedonlyönti tavalla tai toisella tämä uusi teknologia, yrittää saada jalansijaa markkinoilla. Volkswagen voisi olla huomaamatta tämän sodan ja markkinoilla on neljä hybridi malleja, joista yksi on todellinen tekninen läpimurto Jo tiedät ne?.  Hybridit ovat jo yli kymmenen vuotta markkinoilla, jossa murskavoiton sekä Toyota ja Prius, maailman myydyin hybridimalli.… Continue reading Volkswagen hybridi malleja, neljä hyvin erilaista vaihtoehtoa

Volkswagen

Volkswagen představuje svůj nový 1.5 TSI motor s variabilní geometrií turbodmychadla a cyklus Miller

Využívat ‚Vídeňská Motor Symposium 2016‘, Volkswagen představil svůj nový 1.5 TSI motor, který se stane pravidelnou z konce roku a bude přítomen v mnoha svých modelů. Bude nabízen s 96 kW nebo 110 kW. Volkswagen představil ve Vídni ITS Znovu 1.5 TSI motor, hluboký vývoj přes známou 1.4 TSI. Budou na trh na konci roku… Continue reading Volkswagen představuje svůj nový 1.5 TSI motor s variabilní geometrií turbodmychadla a cyklus Miller

Volkswagen

Volkswagen prezentuje nowy silnik 1.5 TSI o zmiennej geometrii i turbo Silnik Millera

Wykorzystując „Wiedeń 2016” Sympozjum Samochodowego Volkswagen zaprezentował swój nowy silnik 1.5 TSI, która stanie się regularnym od końca roku i będzie obecny w wielu swoich modelach. Będzie on oferowany z 96 kW lub 110 kW. Volkswagen zaprezentował w Wiedniu ITS 1,5 silnik TSI ponownie, głęboka ewolucja w stosunku do znanych 1.4 TSI. Będą się na… Continue reading Volkswagen prezentuje nowy silnik 1.5 TSI o zmiennej geometrii i turbo Silnik Millera